Karuizawa, Saku and Ueda Areas


Karuizawa

Kyukaruizawa
Nakakaruizawa
Kose Hot Springs
Minamikaruizawa
Oiwake

Kita Karuizawa and Onioshidashi

Mt. Asama (Japanese only)
Asama Garden
Onioshidashi Park
Lake Shougetsu

Komoro, Takamine

Kaiko Garden (Japanese only)
Old Komorohonjin
Nunobiki Goddess of Mercy
Takamine Highlands
Yunomaru Highlands

Sakudaira

Nagano Ranch
Peach Trees of Hirao
Old Nakagomi School
Usuda

Nakasendo

Wada Touge
Otai Inn
Shionada Inn
Mochizuki Inn
Motai
Ashida Inn
Nagakubo Inn
Kasuga Gorgo

Ueda

Ruins of Ueda Castle
Shinano-Kokubu-ji Temple
Unno Inn
Kakuma Gorgo
Sugadaira

Bessho, Maruko

Bessho Hot Spring
Tazawa and Kutsukake Hot Spring
Maruko Hot Spring Village

Togura-Kamiyamada Hot Springs, Mori

Chikuma River Manyou Park
Sarashina Home Town Viewing Pavilion
Tagoto-no-Tsuki and Mt. Obasute
Apricot Trees in Mori


Back Home Japanese