A word to enjoy a conversation


Japanese Alphabet English
watashi no namae ha Markun desu My name is Markun
anata no namae ha? What's your name?
otetsudai shimashouka? May I help you?
arigatougozaimasu Thank you
douitashimashite You're welcom
shitsureishimasu Excuse me
hai Yes
iie No
ganbatte kudasai Good luck/Give it your best
omedetou gozaimasu Congratulations

;