Japanese greetings


Japanease Alphabet English
ohayougozaimasu Good morning
konnichiwa Hello/Good afternoon
konbanwa Good evening
hajimemashite Nice to meet you
kochirakoso Nice to meet you, too
omenikakarete ureshii desu I'm pleased to meet you
osakinishitsureishimasu I hope you dont't mind my leaving now
oyasuminasai Good night
mata oaishimashou See you again
mata okoshikudasai Please come again
sayounara Good-bye

;